info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

Aldimasa MODALIDAD Presencial HORAS TOTALES 30
HORAS PRESENCIALES 30 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 14/04/2020 F FINAL 05/05/2020
PLAZAS DISPONIBLES: 20
CONTENIDOS
1. El procés de comunicació (4h)
1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç
2. Anàlisi de la comunicació (4h)
2.1 Comunicació estratègica
2.2 Canals i informació
2.3 Adaptació de missatges
3. Psicologia de l´interlocutor (4h)
3.1 Claus de l´empatia
3.2 Llenguatge positiu
3.3 Raó i emoció
3.4 Les emocions bàsiques
4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta (4h)
4.1 L´actitud assertiva
4.2 Neutralitzar comportaments agressius
4.3 Formular opinions i crítiques correctament
4.4 Prevenció de conflictes
5. Dificultats davant el oient (5h)
5.1 Barreres de la comunicació
5.2 Aconseguir l´atenció
5.3 L´expressió oral i escrita
5.4 Altres dificultats en la comunicació
6. Escolta activa (5h)
6.1 El funcionament de l´escolta
6.2 Temps lliure mental
6.3 Desenvolupar l´habilitat d´escoltar
7. Comunicació no verbal (4h)
OBJETIVOS
Generals:
- Adquirir l´habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
- Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
- Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.
- Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.
- Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Específics:
- Conscienciar sobre els avantatges de la cooperació en el treball, no únicament a l´organització sinó per a l´èxit personal.
- Desenvolupar l´autoconeixement i l´autocontrol com capacitats claus per a treballar amb confort, amb una autoestima enfortida
i amb el recolzament de unes relacions socials inevitables.
- Millorar les habilitats de comunicació que permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més
sòlides, transparents i sanes.
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

VOLVER