info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

FORMACIÓN

BONIFICACIONS EN EL TRANSPORT PER A PERSONES A L’ATUR

Les persones que estan a l’atur tenen dret a una reducció del preu de la T-mes (T-Usual a l'Àrea de Barcelona). El nombre de zones bonificades dependrà de la situació en què es trobin.

Per poder-se acollir a la bonificació, s’han de complir algun dels requisits següents i caldrà presentar el certificat que ho acrediti:

  • - Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).
  • - Cal presentar el certificat que emet el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) on s’informa del període de vigència del subsidi i de la quantitat mensual que es percep. Es pot obtenir en la pàgina web del SEPE.
  • - Dret a una targeta T-mes bonificada d’1 zona.
  • - Rebre qualsevol ajut inferior a l’SMI o bé no rebre’n cap però haver estat inscrit com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina.
  • - Cal presentar el certificat que emet l'Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya que us correspon.
  • - Dret a una targeta T-mes bonificada del nombre de zones necessàries per a cobrir el desplaçament que es detalla al certificat (d’1 a 6 zones).
  • - Rebre ajudes dels serveis socials dels ajuntaments integrats dins l'àmbit de l'ATM i no rebre'n cap de l'estat.
  • - Cal presentar el certificat que emet el vostre ajuntament.
  • - Dret a una targeta T-mes bonificada d’1 zona.

En el moment d’anar a comprar la targeta, caldrà ensenyar el certificat que acredita la situació que s’al·lega. Sense ell no es podrà demanar el descompte.

SEGURIDAD

LOGO Centro Homologado por el Ministerio del Interior