info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

GESTIÓ DE L'ESTRES

Aldimasa MODALIDAD SemiPresencial HORAS TOTALES 20
HORAS PRESENCIALES 20 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 26/10/2020 F FINAL 16/11/2020
PLAZAS DISPONIBLES: 20
CONTENIDOS
1. Què és l`estrès: Aspectes personals i psicosocials (3h)
2. L´estrès com a problema laboral i psicosocial (4h)
3. Estratègies de gestió de l´estrès (3h)
4. Tècniques i recursos per a la gestió de l´estrès (4h)
5. Bases de l´organització del treball (3h)
6. Mètodes i eines per organitzar el treball (3h)

OBJETIVOS
- Identificar les diferents formes de respostes destrès.
- Ensenyar tècniques de reducció de l´estrès.
- Utilitzar mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

VOLVER