info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

LIDERATGE D'EQUIPS

Aldimasa MODALIDAD Presencial HORAS TOTALES 30
HORAS PRESENCIALES 30 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 20/03/2020 F FINAL 01/04/2020
PLAZAS DISPONIBLES: 20
CONTENIDOS
1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres (6h)
1.1Lideratge. El paper del líder
1.2. Estils de lideratge
1.3. Habilitats socials i competències del líder
1.4 Gestió del lideratge. La presa de decisions
1.5 Autocontrol emocional i motivació d´equips
1.6 Coaching com a estil de lideratge
1.7 Lideratge 2.0
2. Objectius previs per a un líder (6h)
2.1 definició del objectius personals
2.2 definició dels objectius del equip.
3. Automotivació per motivar (6h)
3.1 Ser positiu
3.2 Ser objectiu
3.3 Estimar-se a un mateix
3.4 Assumir els problemes
3.5 No exigir-se al màxim
3.6 Posar-se metes assolibles
3.7 No tenir por al fracàs
3.8 Acceptar-se físicament
3.9 No deixar les coses per demà
3.10 Donar importància a les petites coses de la vida
3.11 Cerca suport
4. Lideratge en l´empresa (6h)
4.1 Carisme
4.2 Organitzatiu
4.3 Comunicador
4.4 Entusiasta
4.5 Resolutiu
4.6 Disciplina
4.7 Creatiu
4.8 Negociador
4.9 Honest
5. Resolució de conflictes en l´empresa (6h)
5.1 Els inevitables conflictes
5.2 Fonts de conflicte
5.3.Prevenció, anàlisi i solució
5.4. Negociació i mediació
OBJETIVOS
Generals:
- Incorporar aprenentatges de noves formes d´ésser.
- Produir un canvi en la forma d´observar situacions per a declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions

Específics:
- Liderar equips amb consciencia i control d´un mateix.
- Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
- Incorporar eines de motivació en el lideratge d´equips
- Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

VOLVER