info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

PRIMERS AUXILIS

Aldimasa MODALIDAD Presencial HORAS TOTALES 30
HORAS PRESENCIALES 30 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 19/04/2021 F FINAL 13/05/2021
PLAZAS DISPONIBLES: 20
CONTENIDOS
1. Actuació en cas d´emergència (2h)
2. Aturada cardiorespiratòria (3h)
3. Suport vital bàsic (2h)
4. Desobstrucció i tractament de la via aèria (2h)
5. Hemorràgies (2h)
6. Traumatismes (2h)
7. Alteracions de la consciència (2h)
8. Patologia toràcica (2h)
9. Dolor abdominal (2h)
10. Patologies especials (2h)
11. Urgències oftalmològiques, d´oïda i nas (2h)
12. Intoxicacions alimentàries, medicaments i productes tòxics (2h)
13. Picadures, mossegades (engloba animals, plantes, insectes i persones (2h)
14. Urgències metabòliques i endocrines: Hipoglucèmia, coma diabètic, hiperglucèmia, hipertensió, insuficiència renal (3h)
OBJETIVOS
Generals
- Conèixer els passos a seguir davant d´una emergència: adquirir els coneixements i conèixer els passos a seguir tant a nivell individual com en equip davant qualsevol tipus d´emergència o situació que requereixi primers auxilis.
Específics
- Reconèixer una parada cardiorespiratòria: saber avaluar, mesurar i reconèixer amb total seguretat una parada cardiorespiratòria amb diagnòstic diferencial d´altres patologies de les que caldria diferenciar (aturada respiratòria, bradicàrdia, ennuegament, pèrdua de coneixement).
- Realitzar correctament el suport vital bàsic: realitzar amb total seguretat i eficàcia les maniobres de ressucitació i de suport vital bàsic amb o sense DEA.
- Maniobrar amb seguretat en situacions de desobstrucció i tractament de les vies respiratòries: disposar dels coneixements necessaris i de total seguretat basats en els darrers consensos, tant en la obstrucció incomplerta com en la obstrucció complerta
per garantir en les màximes probabilitats la viabilitat i recuperació total de la víctima.
- Saber realitzar un adequat control de situacions d´hemorràgia: saber aplicar els darrers consensos sobre el control d´hemorràgies tant en les mesures a aplicar (compressió, posturals…) com en les que no s´han d´aplicar
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

VOLVER