info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

SUPORT VITAL BASIC

Sinergia MODALIDAD Presencial HORAS TOTALES 6
HORAS PRESENCIALES 6 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 06/05/2021 F FINAL 06/05/2021
PLAZAS DISPONIBLES: 20
CONTENIDOS
1 . Seguretat del material. Protectors. (1h)
2. Valorar resposta i si respira amb normalitat (1h)
3. Aconseguir ajuda al 112. (1h)
4. Efectuar 30 compressions toràciques. (1h)
5. Efectuar 2 ventilacions. (1h)
6. Posar en funcionament el DEA i seguir les instruccions. 7. Posició lateral de seguretat i IVRA. (1h)
OBJETIVOS
Generals
Aconseguir la màxima difusió del SVB i de la utilització del DEA

Específics
• Aprendre a identificar una aturada cardiorespiratòria (ACR).
• Posar en marxa el sistema d´emergències.
• Adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessaris per al tractament de l´ACR, assolint la realització de maniobres de
ressuscitació cardiopulmonar (RCP) de qualitat. Aprenentatge i domini del maneig del desfibril·lador automàtic amb seguretat i de
la guia d´utilització.
• Aprendre la posició lateral de seguretat (PLS).
• Aprendre a actuar davant d´una obstrucció de la via aèria (OVRA).
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

VOLVER