info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

FORMACIÓ ESPECÍFICA PER VIGILANTS DE SEGURETAT, VIGILANTS D'EXPLOSIUS I ESCORTES PRIVATS (DOS ESPECIALITATS) EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS + GUIA CANINO

Sinergia MODALIDAD Presencial HORAS TOTALES 20
HORAS PRESENCIALES 20 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 20/09/2021 F FINAL 27/09/2021
HORARIO
DE 09:00:00 HASTA 14:00:00
L
M
X
J
V
S
Si
Si
Si
Si
PLAZAS DISPONIBLES: PLAZAS AGOTADAS
CONTENIDOS
SERVEI DE VIGILÀNCIA AMB GOSSOS
Tema 1. El gos. Introducció. Orígens i història. Races. Possibilitats de feina.
Tema 2. L´ensinistrament. Instints, estímuls. Condicionaments. Jerarquia. L´aprenentatge al gos. Tipus d´aprenentatge aplicats a l´ensinistrament.
Tema 3. El guia caní o ensinistrador. Qualitats necessàries. Procés de selecció de guia.
Tema 4. Regles bàsiques de l´ensinistrament. Coneixement del material i del seu maneig per a l´ensinistrament i els mitjans auxiliars. Obediència i ordres de comandament. Procediments de seguretat en el maneig de gossos.
Tema 5. El gos de defensa i seguretat. Característiques. Races principals. Possibilitats de feina. Fases de l´ensinistrament d´aquesta classe de gossos: presa de contacte, treball de confiança, obediència bàsica, fases de lladruc i mossegada, enfrontament i solta a l´ordre, escorcoll i conducció, atac amb morrió.
Tema 6. El gos de cerca i detecció de substàncies explosives. Possibilitats de feina. Fases de l´ensinistrament d´aquesta classe de gossos. Descripció de les condicions de la cerca i detecció de substàncies explosives. Identificació i aplicació de tècniques de cerca.
Tema 7. Cures bàsiques. Alimentació. Principals malalties i primers auxilis. Zoonosi. Documentació sanitària obligatòria. Responsabilitat penal i civil. Prevenció de riscs laborals.
Tema 8. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
SERVEI DE VIGILÀNCIA EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I ESPECTACLES PÚBLICS
Tema 1. Normativa reguladora d´esdeveniments esportius i espectacles públics. Legislació sobre plans d´autoprotecció i emergències. Legislació en prevenció de riscs laborals.
Tema 2. La seguretat en esdeveniments esportius. Característiques del servei. Unitat de Control Operatiu i circuit tancat de televisió. El coordinador de seguretat. Funcions dels vigilants de seguretat i del personal auxiliar.
Tema 3. El treball de seguretat en esdeveniments esportius i espectacles públics. Procediments operatius d´actuació: control d´accessos, control de permanència i expulsió d´assistents.
Tema 4. Concepte, característiques i tipus de masses.
Tema 5. Especial consideració a situacions crítiques: allaus, invasions de camp, evacuacions, incendis.
Tema 6. Actuacions de consideració especial: consum d´estupefaents i consum d´alcohol per part d´espectadors. Presència de grups radicals.
Tema 7. Les habilitats socials. La conducta assertiva. Empatia i escolta activa. Autocontrol i gestió de l´estrès.
Tema 8. Especial consideració a uniformitat, elements de protecció i defensa i armament.
Tema 9. Tècniques de primers auxilis.
Tema 10. Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el correcto ejercicio de la profesión
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS EN ACTIU.

ELS DIES DE FORMACIÓ SÓN EL 20, 21, 22 i 27 DE SEPTEMBRE.

Haga click AQUI para solicitar más información del curso

VOLVER