info
Gracias por visitar nuestra web! Podrá acceder a un mundo de servicios a su alcance.

DESGLOSE DEL CURSO SELECCIONADO

PRIMERS AUXILIS: SOCORRISME I EMERGÈNCIES. NIVELL AVANÇAT

Sinergia MODALIDAD Presencial HORAS TOTALES 30
HORAS PRESENCIALES 30 HORAS TELEFORMACIÓN 0
F. INICIO 24/01/2022 F FINAL 04/02/2022
HORARIO
DE 09:00:00 HASTA 14:00:00
L
M
X
J
V
S
Si
Si
Si
PLAZAS DISPONIBLES: PLAZAS AGOTADAS
CONTENIDOS
1.Primers auxilis (10 hores)
1.1 Suport vital bàsic adult.
1.2 Suport vital bàsic pediàtric.
1.3 Suport vital bàsic instrumentalitzat.
1.4 Posició lateral de seguretat adult.
1.5 Posició lateral de seguretat pediàtric.
1.6 Nocions ús desfibril·lador.
1.7 Obstrucció via aèria adult.
1.8 Obstrucció via aèria nens i nenes
1.9 Obstrucció via aèria nadons.
1.10 Immobilització i mobilització víctima traumàtica.
1.11 Extracció de casc.
1.12 Primers auxilis en explosions.
1.13 Deshidratació.
1.14 Aixafada.
1.15 Amputació.
1.16 Politraumatismes.
1.17 Improvisació lliteres.

2.Prevenció d`accidents (10 hores)
2.1 Accidents domèstics.
2.2 Accidents de trànsit.
2.3 Accidents gent gran.
2.4 Accidents en medi aquàtic.
2.5 Atenció primers auxilis en gent gran.
2.6 Atenció primers auxilis en infants.
2.7 Atenció primers auxilis en medi aquàtic.

3.Emergències (10 hores)
3.1 Alberg provisional en emergències.
3.2 Suport humà en emergències (primers auxilis psicològics).
3.3 Catàstrofes i autoprotecció.
3.4 Accidents múltiples víctimes.
3.5 Prevenció de riscos laborals.
3.6 Sistema de protecció civil a Catalunya.
3.7 Emergències internacionals.
OBJETIVOS
Objectius:
- Repassar, assimilar i ampliar els coneixements adquirits en cursos de primers auxilis.
- Conèixer els riscos i la prevenció en determinades circumstàncies, així com en col·lectius de persones que per les seves característiques són més vulnerables als accidents (infants i gent gran).
- Adquirir una formació integral en emergències com és el coneixement de primers auxilis psicològics
- Conèixer i adoptar les mesures d`autoprotecció davant situacions d`emergències i catàstrofes
- Conèixer el sistema de protecció civil a Catalunya; ja sigui com a persona col·laboradora o usuària
- Saber què és un alberg provisional en emergències per persones desallotjades dels seus habitatges per qualsevol emergència
- Adquirir un coneixement bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals, saber actuar, bàsicament, davant accidents de múltiples víctimes i tenir un coneixement bàsic sobre les emergències internacionals.
TIPO DE CURSO Subvencionado PRECIO Gratuito
OBSERVACIONES

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.

CURS PER A TREBALLADORS EN ACTIU (REGIM GENERAL I AUTÒNOMS)

VOLVER